2023

Για το 555ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα ΣΥΝΤΟΜΑ εδώ.

Για το 46ο Πανελλήνιο Ατοικό Πρωτάθλημα ΣΥΝΤΟΜΑ εδώ.

2022

Για το 54ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών 2022 εδώ.

Για το 45ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2022 εδώ.

2021

Για το 53ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών 2021 εδώ.

Για το 44ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2021 εδώ.