ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2021

Παρατείνεται η προθεσμία των δηλώσεων συμμετοχής για όλους όσους δικαιούνται συμμετοχή, σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη (Αριθ. Πρωτ. 12860/1.6.2021), μέχρι και την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021.

Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών της περιοχής τους μέχρι και την  Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021, στη Γραμματεία της ΕΣΟ (email:  info@chessfed.gr) , με παράλληλη κοινοποίηση στους συνδιοργανωτές (emailxrimatoz@otenet.gr – fax : 2431077511).